Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

Tilgængelighed og rummelighed

Sensus rådgiver om it-tilgængelighed og tilgængeligt webdesign, og gennemfører brugertest med brugere med funktionsnedsættelser.

Sensus' rådgivning er baseret på internationalt accepterede standarder, eksempelvis retningslinjerne for tilgængelighed fra W3C, som også danner grundlag for de officielle danske retningslinjer.

Sensus deltager i standardiseringsarbejdet på områderne og tilbyder både åbne kurser og skræddersyede kurser i tilgængelighed.

Derudover arbejder virksomheden også med udvikling af materialer i tilgængelige alternativer, herunder tekst, illustrationer, mærkning og skiltning.

Inklusionsteknologi

Sensus udvikler teknologi, som understøtter et rummeligt og tilgængeligt informationssamfund. Det kalder vi inklusionsteknologi. Nedenfor er en række eksempler på inklusionsteknologi fra Sensus:

RoboBraille - en web- og email-baseret tjeneste, som kan konvertere dokumenter til syntetisk tale, digital punktskrift og ebøger.

Biblus - et digitalt skolebibliotek for syns- og læsehandicappede.

SensusAccess og SensusLibrary - konverterings- og digitale biblioteksløsninger for uddannelsesinstitutioner, som kan anvendes af til at gøre undervisningsmaterialer tilgængelige for studerende med særlige behov.

PharamaBraille - en løsning til produktion af punktskrift på medicinalemballage.

SensusBraille og Sensus ForkBra2 - oversættelsessystemer, som kan anvendes til produktion af punktskrift.

Rådgivning

Sensus rådgiver om teknologianvendelse og udvikling af teknologi for mennesker med særlige behov. Sensus bistår bl.a. med at skrive kravspecifikationer, gennemføre udbudsforretninger, lede projekter i Danmark og internationalt, foretage markedsundersøgelser og identificere finansieringsmuligheder. 

Sensus rådgiver også om produktion af punktskrift og andre alternative formater, herunder punktskrift på medicinalemballage og indlægssedler i alternative formater. Sensus kan ligeledes producere og kvalitetssikre materialer i punktskrift og andre alternative formater.

Sensus hører meget gerne fra institutioner og enkeltpersoner, som har gode idéer til hvorledes teknologi kan anvendes til at lette hverdagen, understøtte inklusion eller nedbryde barrierer for mennesker med særlige behov.

Sensus Medlemsskaber

Nyheder

Vi er flyttet

Sensus er flyttet til nye, mere praktiske lokaler. Vores gamle lokaler på Torvet i Hillerød var hyggelige, men også upraktiske og utidssvarende. Om sommeren var der meget varmt og om vinteren koldt. Pr 8. september er vi flyttet 1.000 meter mod nord til Københavnsvej 27, 2. sal, 3400 Hillerød.

Sensus har kurser i 3D-print og synshandicap

3D-print har mange anvendelsesmuligheder i forhold til mennesker med synshandicap. Tilmeld dig nu for at få indsigt i 3D-print for synshandicappede. Kursisterne inspireres til at finde anvendelsesmuligheder indenfor det synspædagogiske område. Kurset indeholder 3D-print i praksis og teori.

Læs mere her om 3D print-kurset.