Test

Sensus har en stor erfaring i at teste digitale løsningen med henblik på at sikre tilgængeligheden. Sensus tester web- og it-løsninger, apps og dokumenter, og udfører brugertest.

Tilgængelighedstest

Ekspertvurdering af digitale løsninger

I en formel tilgængelighedstest vurderes digitale løsninger i forhold til de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign (WCAG 2.1). Derudover udnytter Sensus sin erfaring inden for området til at sikre en god brugervenlighed, især i forhold til brugere af kompenserende teknologi.

En tilgængelighedstest giver på følgende:

  • Hvor bryder løsningen med retningslinjerne for digital tilgængelighed
  • Hvilke brugergrupper afskæres pga. af disse brud
  • Hvordan afhjælpes disse brud

Testen gennemføres som en kombination af automatisk validering og manuel analyse af løsningen i overensstemmelse med godt skik for tilgængelighedstest.

Resultatet dokumenteres i en testrapport, der gør arbejdet med at rette eventuelle tilgængelighedsproblemer let og overskueligt.

Afhængig af behov i det enkelte projekt tilbyder Sensus både enkeltstående og faseopdelte tilgængelighedstests.

Kontakt Sensus og få et uforpligtende tilbud

Test af dokumenter

Kan dokumenterne læses af alle?

I en dokumenttest vurderes publikationer, dokumenter og formularer i forhold til de etablerede retningslinjer for tilgængelighed fra bl.a. W3C, Adobe og Microsoft. Resultatet dokumenteres i en testrapport, enten med et hurtigt overblik over eventuelle tilgængelighedsproblemer eller med en uddybende forklaring på problemstillingerne og hvorledes de løses.

Kontakt Sensus og få et uforpligtende tilbud

Brugertest

Tilgængelighed i praksis

I en brugertest underkastes løsningen en række tests. Disse tests udføres af et panel af brugere med særlige krav og behov, hvoraf nogle anvender kompenserende teknologier (fx skærmlæsere, forstørrelsesprogrammer, punktskriftdisplay, oplæsnings- og staveprogrammer). Sensus samarbejder med et netværk af brugere med og uden funktionsnedsættelser. Brugertesten gennemføres af en brugergruppe på minimum tre personer, men Sensus anbefaler mindst fem brugere. Brugertesten giver et reelt indblik i hvorledes visse brugere afskæres fra eller oplever problemer med en løsning. Resultaterne dokumenteres i en testrapport, ligesom de efter aftale kan dokumenteres på video.

Kontakt Sensus og få et uforpligtende tilbud

Test af apps

Test af apps på smartphones og tablets 

Tests af apps på mobile platforme gennemføres i forhold til de gældende retningslinjer fra W3C, Apple og Google. Sensus tester apps på Apple iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) og Google Android, samt web-apps på begge platforme. Resultaterne dokumenteres i en testrapport med forklaringer på hvorledes eventuelle tilgængelighedsproblemer kan afhjælpes.

Kontakt Sensus og få et uforpligtende tilbud

Kontakt