Punktskriftløsninger

Sensus er specialister i punktskrift.

Sensus er specialister i punktskrift, og har gennem årene udviklet en lang række punktskriftløsninger til såvel individuelt som institutionelt brug. Vores erfaringer fra udviklingen benytter vi også til at rådgive om produktion og kvalitetssikring af punktskrift.

Foruden løsninger til konvertering af tekst til og fra punktskrift, tilbyder Sensus at producere punktskriftmaterialer, herunder at tilrettelægge materialerne og eventuelt udskrive dem på papir.

Sensus ForkBra2

Sensus ForkBra2 er et punktskriftprogram, som kan konvertere og formatere dokumenter til punktskrift.

Sensus ForkBra2 understøtter fuldskrift og forkortet punktskrift på dansk, britisk engelsk, amerikansk engelsk, tysk og norsk. Desuden understøtter Sensus ForkBra2 fuldskrift på en række andre sprog.

Læs mere om Sensus ForkBra2 her

Sensus Braille 4

Sensus Braille 4 (SB4) er et oversættelsesbibliotek, som kan oversætte tekst til punktskrift.

Braille 4 understøtter en lang række sprog og forkortelsesniveauer og kan let integreres i andre løsninger. Sensus Braille 4 anvendes som punktskriftoversætter i bl.a. den gratis RoboBraille-tjeneste, i AutoBraille fra Nota, i NorBraille fra det norske blindebibliotek NLB, i SCRIBE fra Stanford University, i Sensus ForkBra2 og i Pronto- og PacMate-maskiner i Danmark. Sensus Braille 4 anvendes også til at producere kontoudtog i punktskrift i bl.a. Danske Bank-koncernen. Sensus Braille 4 er tilgængelig som biblioteker i Microsoft Windows og Microsoft Windows Mobile.

Kontakt os for at høre mere

Sensus PharmaBraille

Sensus PharmaBraille er en email-baseret løsning til virksomheder, der producerer emballage til farmaceutiske produkter. Jf. EU direktiv 2001/83/EC med ændringer i Direktiv 2004/27/EC, Artikel 56 a, skal navn og styrke på medicinalprodukter også fremgå på pakningen i punktskrift. Direktivet skal implementeres i den lokale lovgivning i medlemslandene således at den træder i krav senest med udgangen af oktober 2005.

Sensus PharmaBraille fungerer ved at man sender information om den ønskede punktskrift – fx produktnavn, styrke og placering - til punktskriftrobotten via email og får det retur som punktskrift i et aftalt grafisk format. Resultatet kunne være et målfast grafisk element i eksempelvis emf (enhanced meta file) formatet, som efterfølgende kan anvendes i eksempelvis Adobe Illustrator. Den visuelle gengivelse af punktskriften produceres i overensstemmelse med en ønsket skrifttype, fx Marburg Medium jf anbefalingerne fra EU Kommissionen. Sensus har designet varianter af OctoBraille TrueType skrifttyperne, som overholder Marburg Medium-specifikationen

Sensus PharmaBraille er baseret på RoboBraille og på oversættelsessystemet Sensus Braille 4 (SB4). Sensus Braille 4 anvendes til at producere en meget stor del af punktskriften i Danmark. RoboBraille Mail Robotten anvendes dagligt til at producere materiale i punktskrift og syntetisk tale. Fordelene ved at basere tjenesten på e-mail er bl.a. at man som bruger er fritaget for kompliceret arbejdet med installation og vedligeholdelse, ligesom løsningen desuden er platformuafhængig. SB4 er resultatet af 20 års udvikling af løsninger til automatisk punktskriftproduktion.

Foruden produktion af punktskrift kan Sensus bistå med kvalitetskontrol. Afhængig af behov kan Sensus bl.a. tilbyde at validere såvel den grafiske som den taktile gengivelse af punktskriften, ligesom Sensus kan bistå med at finde løsninger til automatisk validering. Endelig kan Sensus rådgive om den fysiske udformning af punktskriftfigurerne.

Implementering af Sensus PharmaBraille kræver mindre tilpasninger, således at den endelige løsning opfylder den enkelte virksomheds krav til workflow, kvalitetssikring, validering, grafiske formater, tekstombrydning samt muligheder for at beskrive produkterne, etc. Ligeledes vil Sensus i forbindelse med implementeringen oprette en dedikeret mailkonto til den enkelte virksomhed, ligesom vi udarbejder dokumentation til brug i forbindelse med kvalitetssikringen.

Ring 48 22 10 03 eller mail sensus@sensus.dk for mere information eller hvis du ønsker at købe OctoBrailleVisualMM.


OctoBraille fonte

kvalitetssikret punktskrift

Der stilles stadig højere krav til medicinalprodukter og deres emballage. Med EU-direktivet 2001/83/EC er det blevet et krav at angive produktets navn og styrke i punktskrift på emballagen. Her er TrueType OctoBraille fontene OctoBrailleMM og OctoBrailleVisualMM et uundværligt redskab.

Fontene kan anvendes til produktion af punktskrift-artwork til prægning på medicinalemballage eller labels. Fontene kan benyttes i design- eller tekstbehandlingsprogrammer eller sammen med Sensus PharmaBraille, der er en tjeneste, som oversætter elektronisk tekst til visuel punktskrift.

OctoBrailleMM

OctoBrailleMM

OctoBrailleVisualMM

OctoBrailleVisualMM

Platforme

OctoBraille fontene overholder Marburg Medium standarden, som anbefales af Europakommissionen til produktion af punktskrift. OctoBrailleMM og OctoBrailleVisualMM er baseret på ISO8859-1 character set også kendt som Latin 1 eller Windows Codepage 1252. Fontene indeholder samtlige 256 punkskrifttegn i 8-punkt-figuren og dermed også de 64 standard punktskrifttegn i 6-punktsystemet.

Fontene er oprindelig udviklet til Windows-platformen, og de er ligeledes blevet testet på Apple Macintosh OS X platformen.

Priser og forretningsbetingelser

OctoBraille fås til en pris af €460 pr. engangslicens pr. font pr. juridisk enhed.

Ved køb af en licens kan et ubegrænset antal medarbejdere i en juridisk enhed (det være sig en virksomhed, institution, NGO, enkeltperson o.l.) anvende fontene uden brugerbegrænsning. Brugerrettighederne gælder udelukkende for den enkelte juridiske enhed. Således er datterselskaber, søsterselskaber, partnere, underleverandører o.l. ikke omfattet af licensen.

Brugerrettighederne inkluderer retten til at indarbejde OctoBraille i enhver grafisk gengivelse, f.eks. PDF-filer.

Køb af OctoBraille

Hvis I er interesserede i at købe en eller begge OctoBraille fonte, skal I blot sende en e-mail  sensus@sensus.dk med navnet på den ønskede font, virksomhedens navn, adresse samt evt. momsnummer eller ringe på telefon 48 22 10 03.


Udskrift i punkt

Sensus tilrettelægger og producerer materialer i punktskrift.

Punktskrift er et nyttigt format da virksomheder, organisationer og privatpersoner kan nå ud til mennesker med synshandicap.

Sensus kan håndtere kursusprogrammer, postkort og menuer til restauranter samt et væld af andre materialer. Har du specielle behov, kan vi udarbejde en god løsning.

Priser 

siderpris pr. side
1-99DKR 6
100 og deroverDKR 4

 

Direkte udskrift af diverse dokumenter kan give meningsforstyrrende opbygning for punktlæsere. Der kan foretages ekspertgennemgang af dokumenter, f.eks. rejseplaner, togtider og lignende for at give dokumentet den optimale struktur. Prisen for en ekspertgennemgang afhænger af dokumentet og dets længde. Kontakt Sensus for at få et estimat.

 

Alle priser er i danske kroner eksklusive moms.

Vi tager forbehold for skrivefejl og forkert prissætning.

Kontakt os på telefon 48 22 10 03 eller send os en mail på sensus@sensus.dk.


Kontakt