Projekt forløb

Erfaringsmæssigt opnår man de bedste resultater hvis man indtænker tilgængelighed i alle projektets faser. Sensus har stor erfaring i at bistå projektejere med at implementere tilgængelige løsninger.

Tilgængelighed fra ide til produkt

Sensus tilbyder rådgivning til sikring af digitale tilgængelighed gennem et helt projektforløb fra den indledende fastlæggelse af en tilgængelighedspolitik over udarbejdelse af udbudsmateriale, kravspecifikation og leverandørvalg til test formelle test af tilgængeligheden af såvel design som den implementerede løsning. Efter overdragelsen af en ny løsning tilbyder Sensus tillige uddannelse af webredaktøren i at anvende det nye CMS på en tilgængelig måde, samt i produktion af tilgængelige dokumenter.

Rådgivningen er fleksibel og tilpasses de konkrete ønsker, krav, prioriteringer, tidsfrister og budgetter i projektet.

Forberedelse

I den indledende proces kan Sensus bistå med strategisk rådgivning, formulering af  tilgænglighedspolitik og undervisning i form af kursus og workshops.

Tilgængelighedspolitik

En tilgængelighedspolitiken skal anvendes til opsætte krav m.h.t. til overholdelse af tilgængeligheden. Kravene skal stilles både internt og eksternt og bør indarbejdes i (eksempelvis) IT-politikken, kommunikationspolitikken, sprogpolitikken og i design-manualer.

Kursus for projektgruppe

Sensus anbefaler ofte, at der indledningsvis afholdes et kursus for de af kundens medarbejdere samt repræsentanter fra leverandøren, som indgår i projektet med udvikling af at nye netsted. Formålet med kurset er at sikre, at projektdeltagerne har en grundlæggende forståelse af webtilgængelighed, retningslinjerne for tilgængeligt webdesign og kravene til tilgængelighed i den færdige løsning.

Udbud

Kvalitetssikring af kravspecifikationen


Vi foretager vurdering af kravspecifikation og øvrige udbudsmaterialer med henblik på at sikre, at kravene til tilgængelighed er dækkende og at der ikke indgår elementer i kravspecifikationen, som kan medføre utilgængelighed samt at der i projektplanen afsættes den fornødne tid til at teste tilgængeligheden og løse eventuelle problemer. 

Indkøb

Leverendørvalg


Vi kan bistå i forbindelse af leverendørvalg. På baggrund af indkommende tilbud kan vi udarbejde en prioriteret anbefaling. Anbefalingen vil være baseret på hvorledes de enkelte tilbud vurderes at opfylde kravene til tilgængelighed.

Vurdering af teknologi


Vi tilbyder en struktureret analyse og vurdering af de teknologier, som påtænkes anvendt i forbindelse med en løsning. I den forbindelse drager vi bl.a. nytte af sin omfattende erfaring fra test af en lang række udviklingsværktøjer og content management systemer.

Implementering

Vurdering af design

På baggrund af en mock-up i HTML vurdere vi løsnigens design. Formålet er at sikre, at jeres ønsker til design overholder kravene til tilgængelighed i forbindelse med især farver, kontraster, skrifttyper, skriftstørrelser og navigation.

Løbende test

Undervejs i udviklingsforløbet bør den nye løsning tilgængelighedstestes med henblik på at identificere eventuelle brud på retningslinjerne for digital tilgængelighed, således at disse kan rettes i tide.

Overdragelse

Uddannelse af webredaktører

For at sikre, at kommunens medarbejdere kan anvende redigeringsmulighederne i det nye content management system (CMS) på en tilgængelighedsmæssig korrekt måde, bør alle medarbejdere, som skal udgive og vedligeholde webindhold, gennemføre en kort kursus. Dette kursus kan med fordel afvikles i forbindelse med den generelle uddannelse i det nye CMS.

Afsluttende test

I forbindelse med afslutningen af udviklingsprojektet bør den nye løsning tilængelighedstestes med henblik på at verificere, at løsningen overholder kravene til tilgængelighed fra kravspecifikationen.

Brugertest

Som supplement til den afsluttende tilgængelighedstest kan man eventuelt gennemføre en brugertest med brugere med forskellige sansemotoriske og kognitive funktionsnedsættelser (blinde, svagsynede, ordblinde, motorisk handicappede). Brugertesten kan anvendes til at identificere tilgængelighedsproblemer, ligesom den kan anvendes til at dokumentere at løsningen kan anvendes af brugere med særlige behov.

Kontakt