Om Sensus

Specialister i tilgængelighed

Sensus er en konsulentvirksomhed med speciale i informationsteknologi for mennesker med særlige behov. Virksomheden blev etableret i 1987 og har siden arbejdet med rådgivning og udvikling. Sensus har siden 1995 rådgivet om, undervist i og testet for tilgængelighed og tilgængeligt webdesign. Sensus' arbejde bygger på internationalt anerkendte standarder og retningslinjer kombineret med mange års praktisk erfaring med IT- og webbaserede systemer.

Virksomhedsprofil

Sensus arbejder indenfor tre forskellige forretningsområder:

Tilgængelighed og rummelighed

Siden midten af 1990’erne har Sensus udført formelle tilgængelighedstests og rådgivet om tilgængelighed og tilgængeligt design i relation til netsteder og andre it-systemer. 

Sensus løser opgaver i forbindelse med sikring af tilgængelighed i konkrete projekter og teknologier, ligesom virksomheden gennemfører større nationale kortlægninger af tilgængeligheden.

Endelig producerer Sensus materialer i tilgængelige, alternative formater, herunder tekst, illustrationer, mærkning og skiltning. Sensus’ rådgivning på området er baseret på internationalt accepterede standarder, eksempelvis retningslinjerne for tilgængelighed fra W3C, som også danner grundlag for de officielle danske retningslinjer. 

Sensus deltager i standardiseringsarbejdet på områderne og tilbyder både åbne kurser og skræddersyede kurser i tilgængelighed.

Teknologiudvikling

Sensus er især aktiv indenfor udvikling af løsninger, som understøtter det inklusion og rummelighed. Således står Sensus bl.a. bag udviklingen og driften af RoboBraille, en automatiseret tjeneste, der kan producere materialer i alternative formater (fx punktskrifts, lydbøger, e-bøger, stortryk) og gøre ellers utilgængelige dokumenter bedre tilgængelige. RoboBraille har vundet mange internationale priser, og anvendes af brugere verden over til at producere materialer i alternative formater til brug for bl.a. syns- og læsehandicappede. SensusAccess anvendes af uddannelsesinstitutioner i store dele af verden som en selvbetjeningsløsning for studerende med syns- og læsehandicap, ligesom SensusLibrary danner grundlag for en række digitale biblioteker med alternative medier i Europa og Nordamerika.

Sensus har udviklet tilsvarende løsninger til bl.a. den farmaceutiske sektor (mærkning af medicinalemballage med punktskrift), den finansielle sektor (udskrift af bl.a. kontoudtog og årsopgørelser i punktskrift), samt til bl.a. Nota, NLB, Dedicon og Synscenter Refsnæs. Sensus står også bag den tekniske udvikling af flere mobile løsninger for ordblinde og læsesvage personer.

Projektudvikling, projektledelse og finansiering

Gennem sit arbejde med tilgængelighed og teknologiudvikling har Sensus oparbejdet betydelig viden om projektudvikling, projektstyring og finansiering af projekter.

Denne kompetence – som bl.a. dækker kreativ sparring omkring innovation og modning af idéer, viden om nationale og europæiske støtteprogrammer, erfaring med udarbejdelse af ansøgninger indenfor disse støtteprogrammer, sammensætning af internationale konsortier, samt projektledelse af store internationale projekter – tilbyder Sensus til organisationer som på den ene side har et problem eller en idé, men på den anden side mangler de fornødne kompetencer og/eller ressourcer til at kunne løse problemet eller gennemføre idéen.

I samarbejde med organisationens egne medarbejdere bistår Sensus i det kreative og praktiske arbejde med at formulere og kvalificere idéen til et projektforslag, finde relevante finansieringskilder, udarbejde ansøgninger og fungere som projektledere og projektsekretariat i forbindelse med gennemførelsen.

Arbejde for Sensus?

Sensus vil meget gerne høre fra dig hvis du leder efter et emne til et kandidatspeciale eller en Ph.D.-afhandling i forbindelse med din uddannelse.

Sensus er også interesseret i at høre fra erfarne internetbrugere, som har lyst til at hjælpe med at teste digitale løsninger for tilgængelighed. Den eneste forudsætning er at du anvender en form for kompenserende teknologi (såsom skærmlæsere, forstørrelsesprogrammer, oplæsningsprogrammer og lignende), og at du er fortrolig med din teknologi og anvender den i det daglige. Aflønningen for testopgaver sker på freelancebasis ud fra, hvor mange timer du anvender på en opgave. Inden starten aftaler vi timeløn og en tidsramme.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med at teste netsteder for tilgængelighed, så send en e-mail til job@sensus.dk og fortæl lidt om dig selv. Du må også meget gerne skrive om din erfaring på Internettet og om hvilket udstyr du anvender.

Kontakt