Kurser & workshops

Sensus tilbyder kurser, workshops og webinarer om webtilgængelighed, design og udvikling af tilgængelige løsninger, hjælpemidler og personer med handicap.

Sensus udvikler også gerne særlige kurser og workshops inden for områderne digital tilgængelighed, tilgængelig dokument- og materialeproduktion, teknologistøttet specialundervisning og inklusionsfremmende teknologi.

Kurserne tilbydes både som åbne kurser og som kurser, der er tilrettelagt specifikt for den enkelte organisation eller det enkelte projekt.

Formater:

 • Præsentation: Kompakt gennemgang af materialet med en varighed op til 45 minutter og efterfølgende spørgsmål. Velegnet til high-level gennemgang og som webinar.
 • Kursus: Face-to-face gennemgang af materialet og praktiske eksempler med mulighed for dialog og spørgsmål undervejs.
 • Workshop: Face-to-face gennemgang af materialet med indlagte praktiske øvelser. Deltagerne medbringer egne computere.

Introduktion til webtilgængelighed


Digital tilgængelighed handler om at give flest mulige mennesker adgang til digitalt indhold fra flest mulige platforme og i flest mulige situationer.


Digital tilgængelighed er baseret på universelt anerkendte designprincipper og specificeret i et sæt normative retningslinjer.

Kurset gennemgår de grundlæggende principper og lovgivningen på området ligesom retningslinjerne for webtilgængelighed - WCAG 2.1- gennemgås og forklares med eksempler på god og dårlig tilgængelighed.

Kurset er en god introduktion til alle, som skal arbejde med digital tilgængelighed, ligesom det er et godt fundament for de øvrige kurser.

Tilmeld

Tilgængelig dokumentproduktion


En tilgængelig dokumentproduktion sikre, at alle kan læse og benytte dokumenter, publikationer og præsentationer.


Tilgængelig dokumentproduktion forudsætter at man anvender sine redigeringsværktøjer korrekt, anvender tilgængelige dokumentskabeloner og konverterer dokumenterne til PDF med værktøjer, som understøtter tilgængelighed.

Med udgangspunkt i Word og PDF præsenterer kurset de grundlæggende principper for tilgængelighed i og gennemgår hvorledes man skaber tilgængelige dokumenter med overskrifter, tabeller, illustrationer, fodnoter, lister, matematiske formler, flersproget indhold, m.v. Kurset gennemgår endvidere indholdstyper og funktioner, som man bør undgå.

Følgende moduler kan tilvælges:

 • Tilgængelige PDF-dokumenter
 • Tilgængelige InDesign-dokumenter
 • Tilgængelige PowerPoint-præsentationer
Tilmeld

Skræddersyet undervisning


Mangler jeres organisation viden om et bestemt emne?

Sensus udvikler særlige kurser, oplæg og workshops inden for områderne digital tilgængelighed, tilgængelig dokument- og materialeproduktion, teknologistøttet specialundervisning og inklusionsfremmende teknologi.

Kontakt Sensus og få et uforpligtende tilbud

Tilgængelig udvikling


Generel introduktion til hvorledes man udvikler tilgængelige digitale løsninger


Kurserne tilrettelægges efter målgruppen af deltagere, eller en blanding af flere målgrupper.

Tilgængelighed for webudviklere

Generel introduktion til hvorledes man udvikler tilgængelige webapplikationer, herunder forhold omkring semantisk struktur og hvorledes man anvender ARIA til at øge tilgængeligheden.

På kurset gennemgås følgende:

 • Kort gennemgang af gældende standarder (WCAG/ARIA)
 • Hvordan udvikling påvirker tilgængelighed og anvendelighed
 • Sådan indarbejder du tilgængelighed i udviklingsprocesser
 • Værktøjer og teknikker til at udvikle tilgængelige løsninger

Tilgængelighed og iOS

Generel introduktion til hvorledes man udvikler tilgængelige apps på Apple iOS-enheder.

Kurset gennemgår tilgængelighedsfunktioner, -værktøjer og -attributter i iOS, Custom Controls and Views, samt hvorledes man afprøver tilgængelighed af iOS-apps.

Tilgængelighed og Android

Generel introduktion til hvorledes man udvikler tilgængelige Android-apps.

Kurset gennemgår forudsætningerne for at skabe tilgængelige apps i Android, tilgængelighedsfunktioner og -værktøjer, Custom Controls and Views, samt hvorledes man afprøver tilgængelighed af Android-apps.

Kontakt Sensus og få datoen for næste kursus

Tilgængelighed for designere


Generel introduktion til hvorledes man designer tilgængelige løsninger


Generel introduktion til hvorledes man designer tilgængelige digitale løsninger. Herunder forhold omkring brug af farver, kontraster, layout, navigation, overskrifter og redundans.

På kurset gennemgås følgende:

 • Kort gennemgang af gældende standarder (WCAG)
 • Hvordan design påvirker tilgængelighed og anvendelighed
 • Sådan indarbejder du tilgængelighed i designprocesser
 • Værktøjer og teknikker til at designe tilgængelige løsninger
Kontakt Sensus og få datoen for næste kursus

Kontakt