Klar til den nye lov om web-tilgængelighed?


Ny lovgivning om tilgængelighed til offentlige institutioners websteder og mobilapplikationer er trådt i kraft. Få overblik over lovgivningen, tidsfrister og hvem loven vedrører.

Adgang for alle?

Op mod 20% af brugerne oplever tilgængelighedsproblemer på nettet. Med en tilgænglig løsning sikrer man adgang til store brugergrupper, der ellers ville være udelukkede, det øger søgemaskineoptimering og sender det rigtige budskab.

Rådgivning


Sensus rådgiver om webtilgængelighed, tilgængeligt webdesign og tilgængelig dokumentproduktion. Siden 1995 har Sensus hjulpet redaktører, designere og udviklere med at levere tilgængelige løsninger.

Nyheder

Hjælp til tilgængelighedserklæring


Lovgivningen stiller krav om, at alle offentlige websteder og mobilapps har en tilgængelighedserklæring. Tilgængelighedserklæringen skal beskrive hvorledes webstedet eller mobilapplikationen overholder lovens krav om tilgængelighed.
Med en…

Tilgængeliggørelse af utilgængelige PDF-dokumenter


Mange organisationer ligger inde med mange PDF-dokumenter og -formularer, som ikke opfylder kravene til tilgængelighed. Sensus tilbyder at tilgængeliggøre utilgængelige PDF-dokumenter og PDF-formularer til en fast lav pr side og pr dokument. Kontakt…

Ny standard for tilgængelighed


WCAG, de internationale retningslinjer for webtilgængelighed, er blevet opdateret. WCAG 2.1 blev den 5 juni 2018 gjort til en W3C anbefaling.

Hvad er nyt i WCAG 2.1?

WCAG 2.1 tilføjer 12 nye succeskriterier på niveau A og AA, og 5 nye succeskriterier…

Uddannelsesmateriale


Sensus har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet et undervisningsmateriale, som har til hensigt at udbrede digital tilgængelighed som fagområde på relevante danske uddannelser.

Uddannelsesmaterialet er delt op i tre specifikke fagpakker,…

Teknologiudvikling


Sensus udvikler teknologi, som understøtter uafhængighed, selvhjulpenhed og inklusion i forbindelse med uddannelse og erhverv.

Kontakt